Hey, you're beautiful ♥


Home Theme ;3

Damon Salvatore meme:

  • 10 outfits

(Źródło: damonhasfallen, via nutella-seduzente)

On jest idealny. Ma piękne oczy, uroczy uśmiech. Na jego widok serce zaczyna bić Ci szybciej. Jest wysoki. Lubisz jego perfumy a nawet sposób w jaki się porusza. Kiedy patrzy w Twoją stronę lekko się rumienisz. Nie wymieniłam jego imienia a ono cały czas krąży w Twojej głowie, mam rację? :)

niekonczacysiesmutek:

smutne—oczy:

/I.

dobre !

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter